2030 నాటికి హెచ్‌ఐవి మహమ్మారిని అంతం చేయడంలో సహాయపడటానికి పారిస్ డిక్లరేషన్‌పై క్రూసన్ సంతకం చేశాడు – ఫాక్స్ 2 సెయింట్ లూయిస్


Translating…

FOX 2 St. Louis 29.8K

Want to watch this again later?

Sign in to add this video to a playlist.

Sign in

Like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Don’t like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Published on Dec 2, 2019

In recognition of World AIDS Day St. Louis Mayor Lyda Krewson and other leaders honored those who lost the battle to AIDS today. As Fox 2/News 11`s Kelley Hoskins explains, representatives also joined the fast track cities initiative, a declaration to end the HIV/AIDS epidemic in cities across the world.

Post Author: admin