సచిన్ టెండూల్కర్ – టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాకు సలహా ఇచ్చిన ఉద్యోగిని తాజ్ కనుగొన్నాడు


Translating…

NEW DELHI: A day after former batsman

Sachin Tendulkar

asked netizens to find a staff of

Taj Hotels

whose advice helped him during his cricketing days, the hotel found the staffer and said it would be a delight to connect the two of you for a meeting.

Taking to Twitter, Taj Hotels replied to Tendulkar’s tweet on Sunday and wrote, “Thank you Mr Tendulkar for sharing your memorable encounter with our colleague during your stay in Chennai. We are proud of our associates who have imbibed the culture of Tajness. We have located him and would be delighted to connect the two of you for a meeting.”

@sachin_rt Thank you Mr. Tendulkar for sharing your memorable encounter with our colleague during your stay in Chen… https://t.co/Sl70rmvSfG

— Taj Hotels (@TajHotels) 1576391292000

On Saturday Tendulkar tweeted, “A chance encounter can be memorable! I had met a staffer at

Taj Coromandel

, Chennai during a

Test series

In the video message, the most run-scorer in the history of cricket explained the whole incident.

“In Chennai, it happened once in the hotel. When I asked for a coffee and a waiter came to my room and he said I wanted to discuss something with you on cricket is it okay if I discuss,” Tendulkar said.

“I said please go ahead. Whenever I see you wear an arm-guard your bat swing changes. The waiter said I have seen your batting and he was a huge fan. He used to watch every ball rewinding the action 5-7 times,” he added.

After the advice from his fan, Tendulkar made adjustments to his elbow-guard to improve his bat swing.

“I said, yes! You are the only person in the world who figured that out. You won’t believe that I actually came back to the room from the ground I carried my elbow-guard and redesigned it according to the correct size and with the right amount of padding and where the strap should be,” Tendulkar said.

Post Author: admin